How-To & Tips - call-of-duty

I. .. uh ... chơi?

Tôi không đam mê trò chơi, tôi không thích nó (tôi không nói gì về trò chơi khiêu dâm.)