Cách thức & Mẹo - chó

Quảng cáo & A (t) ra

Chú cún hiểu rằng anh ta đang quảng cáo cho Golf TDI, nhưng con mèo đó trông giống móng tay ...

Vấn đề trong kế toán.

Tôi ở lại mà không có thuốc lá sớm và ngôi làng của tôi đang che khuất các bức tường của căn phòng mà tôi chắc chắn đến với máy tính ...