Cách làm & Mẹo - Boot Camp

Boot Camp Assistant - Tiện ích cài đặt hệ điều hành Windows trên máy Mac. Boot Camp Assistant cung cấp cả giải pháp phân vùng cứng cho hệ thống mới, cũng như các giải pháp tải xuống phần mềm tự động cần thiết để cài đặt Windows trên Mac và tạo ổ đĩa flash có khả năng khởi động với Windows.