Làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn các màn hình hiển thị tự động các hình ảnh trong Gmail

Gmail Hero 1

Hiện tại, hầu hết các dịch vụ email đều chặn chế độ default tự động hiển thị hình ảnh và dữ liệu có thể truy cập được thông qua máy chủ của bên thứ ba khi các email chứa chúng được truy cập trên các trang web của các dịch vụ đó (hoặc thông qua ứng dụng email). Lý do sử dụng chính sách này là để tôn trọng quyền riêng tư của người dùng, vì… Tìm hiểu thêm