Cách thực hiện và Mẹo - Chặn lời mời tham gia ứng dụng