How-To & Tips - bere

Banc

Một bộ xương đi vào một quán bar, và người phục vụ thẩm vấn: "Bạn phục vụ cái gì?" Bộ xương là một chút ...