Hướng dẫn & Mẹo - AVP.EXE RAM

avp.exe (Kaspersky Lab)

avp.exe, là quá trình mà đôi khi sẽ cung cấp cho bạn đau đầu vì các nguồn lực khổng lồ của RAM và CPU ...