Cách thực hiện & Mẹo - Liên kết tệp reg với regedit