Cách thực hiện & Mẹo - Chỉ định IP tĩnh trong Windows