Hướng dẫn & Mẹo - Ẩn các ứng dụng và thư mục đang mở bằng một cú nhấp chuột