Hướng dẫn & Mẹo - hedgehog

Mèo và Hedgehog

Một con nhím và một con mèo gặp nhau trên một con đường hẹp. Mèo bắt kịp, nhưng cắn một miếng ...