Hướng dẫn & Mẹo - Trình phát AIMP

AIMP2 v2.50

AIMP v2.50 là phiên bản mới nhất của trình phát, được phát hành tuần trước. Tôi dùng cái này ...