Cách thực hiện & Mẹo - Thêm lối tắt cho ứng dụng Windows trong menu nhấp lại