Cách thực hiện & Mẹo - thêm phím tắt để khởi chạy nhanh