Cách thực hiện & Mẹo - Thêm tùy chọn Khởi động lại trong menu Win + X