Cách thực hiện & Mẹo - thêm mục nhập vào menu ngữ cảnh