Cách thực hiện & Mẹo - Thêm bí danh cho tìm kiếm tùy chỉnh trong IE