Cách thực hiện & Mẹo - about: config firefox

Tăng tốc độ Firefox 4

Firefox 4 đã nhanh chóng phát triển thành ưu tiên hàng đầu của người dùng Internet, được coi là một ...