VẤN ĐỀ CỐ ĐỊNH: máy chủ của bạn đang chạy phiên bản PHP nhưng WordPress 5.1.6 3.2.1 đòi hỏi ít nhất 5.2.4.

Chú ý cho tất cả không phải là cũng được biết rằng cho cài đặt hoặc làm nâng cấpTrang web phiên bản mới hơn của 3.2Điều cần thiết là được cài đặt một phiên bản mới hơn của 5.2.4.

Nếu máy chủ đang cài đặt phiên bản PHP cũ hơn của 5.2.4 khi cài đặt phiên bản WordPress 3.2.1Sẽ xuất hiện lôi / Tin nhắn "Máy chủ của bạn đang chạy phiên bản PHP nhưng WordPress 5.1.6 3.2.1 5.2.4 yêu cầu tối thiểu".
Vấn đề có thể được giải quyết rất đơn giản bằng cách nâng cấp PHP, nhưng trước khi làm như vậy bạn phải xem xét một vài điều. Đầu tiên, nâng cấp PHP là có thể trên một chia sẻ lưu trữ. Vì vậy, bạn có thể thực hiện nâng cấp, bạn phải có quyền truy cập quản trị máy chủ (Server chuyên dụng hoặc VPS). Trong lần thứ hai, trước khi nâng cấp phải lập hồ sơ và lưu ý rằng phiên bản mới của PHP không cho lỗi các trang web khác được lưu trữ trên máy chủ.

Cho nó là hệ điều hành được sử dụng Các máy chủ web (Agreart và / WHMA) một chương trình cho bạn cách làm nâng cấp lên PHP 5.2.10 trên CentOS 5.x 32-bit.

Nâng cấp PHP trên CentOS 5.1.x 5.2.x để 5.x 32-bit

1. Kiểm tra những gói / modules được cài đặt PHP (ví dụ php-mcrypt), thêm vào gói tiêu chuẩn. Nếu chúng tồn tại, sẽ bị xóa hoặc actuzlizate.

Kiểm tra các gói cài đặt:

rpm-qa | grep php

old_php_version

2. Thêm kho cho Yêu cầu nâng cấpCủa phiên bản PHP.

nano /etc/yum.repos.d/CentOS-Testing.repo

Trong các tập tin mới được tạo ra (CentOS-Testing.repo) Sẽ thêm các dòng sau (copy / paste):

[C5 thử nghiệm]
name = CentOS-Kiểm tra 5
baseUrl = http://dev.centos.org/centos/ $ releasever / kiểm tra / $ basearch /
kích hoạt = 1
gpgcheck = 1
gpgkey = http://dev.centos.org/centos/RPM-GPG-KEY-CentOS-testing
includepkgs = php *

Ctrl + X để lưu các tập tin CentOS-Testing.repo.

3. Cập nhật PHP qua yum:

yum cập nhật

4. Khởi động lại / httpd :

dịch vụ httpd khởi động lại

Sau khi khởi động lại httpd và kiểm tra phiên bản của gói cài đặt:

new_php_version

Kiểm tra các lỗi modules / gói:

php-v

PHP nâng cấp / CentOS 32-bit (i386).

VẤN ĐỀ CỐ ĐỊNH: máy chủ của bạn đang chạy phiên bản PHP nhưng WordPress 5.1.6 3.2.1 đòi hỏi ít nhất 5.2.4.

Giới thiệu về tác giả

Stealth LP

Người sáng lập và biên tập viên Cài đặt ẩnTrong ngày 2006.
Kinh nghiệm trên các hệ thống Linux hoạt động (đặc biệt là CentOS), Mac OS X, Windows XP> Windows 10 và WordPress (CMS).

Để lại một bình luận

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.