Làm thế nào chúng tôi có thể tìm thấy vị trí chính xác (đường dẫn) của một tệp hoặc thư mục trong Mac OS X

Bất cứ điều gì hệ điều hành được sử dụng khi làm việc với các tập tin nhất định hoặc Thư mục cần biết vị trí chính xác (con đường) Sản phẩm bằng. Nếu bạn đang sử dụng Mac và bạn cần phải biết đường dẫn đến các tập tin / thư mục bạn làm việc, bạn có thể làm điều đó chỉ đơn giản bằng cách sử dụng FinderSử dụng một trong phương pháp dưới đây.

1. Tạo điều kiện cho con đường Bar

  • mở FinderSau đó bấm vào View> Show Path Bar

Finder_Path_Bar

2. Get Info đơn

  • mở Finder và đi đến File > Nhận thông tin

Finder_Info_Menu

  • thuộc tính bên phải Ở đâu đơn được hiển thị đường dẫn đến tập tin

Get_Info

3. Đi đến lựa chọn thư mục

  • mở Finder và đi đến Đi tới> Đi tới thư mục

Go_To_Folder_Menu

  • sau đó kéo (Kéo thả) hồ sơ hoặc thư mục trong cửa sổ mở để hiển thị con đường (con đường) Để nó (chắc chắn rằng một Mục trước vào một tập tin / thư mục được Xóa)

Go_To_Folder_Window

4. Thông qua thiết bị đầu cuối

  • mở Thiết bị đầu cuối và kéo (kéo thả) File / thư mục trên nó để hiển thị nơi tập tin / thư mục

Mac_Thiết bị đầu cuối

Sau bất kỳ phương pháp mô tả ở trên có thể được con đường bởi (địa điểm) một tập tin / thư mục pe MacCác Của bạn

THÉP SETTINGS - Cách tìm đường đi của a file/ thư mục trên Mac

Làm thế nào chúng tôi có thể tìm thấy vị trí chính xác (đường dẫn) của một tệp hoặc thư mục trong Mac OS X

Giới thiệu về tác giả

lén

Để lại một bình luận