Dòng thời gian - 2010 tháng 4

7 Windows Update chỉnh

Ngay lập tức sau khi cài đặt một hệ điều hành, điều đầu tiên chúng tôi làm là thay đổi ...