Dòng thời gian - Tháng 8 2009

Csrss.exe là gì?

Tên đầy đủ của csrss.exe là Hệ thống con Máy chủ Thời gian chạy Máy chủ và là một quá trình ...

avp.exe (Kaspersky Lab)

avp.exe, là quá trình mà đôi khi sẽ cung cấp cho bạn đau đầu vì các nguồn lực khổng lồ của RAM và CPU ...