Dòng thời gian - Tháng 6 2009

Windows Vista và XP 7 SuperBar

Chắc chắn bạn đã biết, ít nhất là trong hình ảnh, những gì Windows 7 trông giống như, ngay cả khi bạn không có cơ hội để ...