Dòng thời gian - tháng 9 2008

Táo iHoloPhone trong 2012?

Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng nó sẽ mất cho đến khi 2012 rằng tin nhắn thoại trở thành tin nhắn ba chiều. Công nghệ ...