Dòng thời gian - Tháng 8 2008

Trong và Out of Love

Một giai điệu khiến tôi quên đi mọi thứ. Không phải là tôi thích nó lắm, nhưng bởi vì mỗi lần tôi nghe nó ...

Chúc mừng sinh nhật!

Thôi nào ... rượu sâm banh, bánh, pháo nổ, pháo hoa, hoa giấy và tất cả dao kéo. Đang theo dõi ...