Dòng thời gian - Tháng 8 2008

IM Stealth Trò chuyện Monitor

Một bàn tay giúp đỡ cho các bậc cha mẹ muốn biết những gì con họ đang làm trên cuộc trò chuyện của họ. Anh ta đang nói chuyện với ai ...

Trong và Out of Love

Một giai điệu khiến tôi quên đi mọi thứ. Không phải là tôi thích nó lắm, nhưng bởi vì mỗi lần tôi nghe nó ...