Dòng thời gian - Tháng 6 2008

Phim hoạt hình Mircea Badea

Nó sẽ là một ý tưởng tốt cho chương trình trong "Gura Presei", được thực hiện trong các hình thức của một phim hoạt hình ...

Free Hugs / Iasi

Một trong số ít quần chúng trên Y! M, có một thông điệp tuyệt vời ... một liên kết của youtube, với ...

kissfm.ro ~ mykiss.ro, có?

Hôm qua vào buổi trưa, tôi vẫn đang cố gắng nghe Kiss FM, trực tuyến. Có vẻ như trang web của họ nói về ... ...