Dòng thời gian - Tháng 12 2007

Giáng sinh vui vẻ

:) Tôi muốn làm những lời chúc mừng và nói rằng tôi yêu tất cả các bạn. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không ...

Xem xét 2007!

Trong suốt năm nay, stealthsettings.com tạo ra khoảng hai, ba bài viết một vòng tròn ...