Dòng thời gian - Tháng 10 2007

Meil của meiluri

Hôm nay chúng tôi đã rất mệt mỏi nhưng đầy đủ các đề nghị, mà vẫn còn sáng hơn và nhiều hơn nữa ...

Xiên cà phê

Ai chuẩn bị buổi sáng ngày mai thịt nướng? Cà phê với một cái bình. Miammm .... Tôi tìm thấy những hình ảnh trên một ...

Cho tôi sống, đẹp!

Giai đoạn trong ngày. Tôi đã gặp một đồng nghiệp cũ (D.) trên đường phố. Chúng tôi đã không gặp nhau một vài ...

Vấn đề mùa?

Một trạng thái từ danh sách Y! M, nhắc tôi về một câu hỏi phát sinh từ một cuộc thảo luận ...

hhrrrr

Tôi nghĩ rằng tôi phải đến, hoặc có ... Tôi bất thường theo nhiều cách. Thời gian để ...

GOOGLE!

Muốn tìm thứ gì đó trên Google, tất nhiên chúng ta cần phải nói "từ khóa" ...