Dòng thời gian - tháng 9 2007

Ma siêu lạnh

Công ty nước giải khát của Coca Cola công bố mức giảm tiêu thụ năng lượng hàng năm ...

Tôi có cơ hội?

Câu hỏi trong ngày: Tôi có nhiều cơ hội hơn không? hmmm PS. Hôm nay là thứ hai và cho đến thứ năm là một ngày. Tôi phải sửa ...

: Bình thường

Yeah. Hàng ngày nhận được thư với SPAM, nhưng 99% trong số họ có một mục tiêu với ... đau đớn. Tôi bắt đầu ...

Tôi muốn COM.!

Tôi nói tôi muốn .COM, không phải .RO. Mèo của tôi là gì? Tôi có rồng! Tôi đang mở google.com và ...