Dòng thời gian - Tháng 1 2007

Tastaturaaaaaaaaa ....

Tốt tôi không biết có sau khi khởi động lại nó sẽ giữ nhưng nó không chạy tất cả các phím Sa hoặc daa một ...

Imprevizibilule ...!

Gần đây, tôi nghĩ rằng tôi có thể cạnh tranh với người lười nhác làm bóng của trái đất ...