Dòng thời gian - Tháng 1 2007

Tastaturaaaaaaaaa ....

Tốt tôi không biết có sau khi khởi động lại nó sẽ giữ nhưng nó không chạy tất cả các phím Sa hoặc daa một ...