Dòng thời gian - Tháng 10 2006

Bảo vệ: Chia tay .... (

Nội dung này được bảo vệ bằng mật khẩu. Để xem nó, vui lòng nhập mật khẩu của bạn bên dưới:

Mèo và Hedgehog

Một con nhím và một con mèo gặp nhau trên một con đường hẹp. Mèo bắt kịp, nhưng cắn một miếng ...

Chào buổi sáng!

Ừ ... Chào buổi sáng! Nó như thế nào để thay đổi một danh sách chơi để đánh thức bạn dậy ...

Vấn đề trong kế toán.

Tôi ở lại mà không có thuốc lá sớm và ngôi làng của tôi đang che khuất các bức tường của căn phòng mà tôi chắc chắn đến với máy tính ...